Három nap Barsi Balázs atyával Sajópálfalán

 

„Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk és feltárta előttünk az írásokat?  Hiszen ugyanaz a Lélek ihlette Szent Lukácsot, Aki most szólt általad hozzánk, és tanításod életre keltette az evangélium betűit!” Ezekkel a szavakkal mondott meghatott köszönetet Kiss Attila Gellért sajópálfalai parókus a sümegi ferences szerzetesnek a három napon át tartó előadássorozatért, a közös imádságért.

Balázs atya május 22-én, hétfőn délután érkezett Sajópálfalára, ahol három estén át tartó igehirdetésével bekapcsolódott abba a misszióba, ami a sajópálfalai kegykép könnyezésének 300. évében 11 paptestvér apostolkodásával zajlott majdnem egy héten keresztül. A templom mindhárom estén megtelt. Kedden napközben a sajópálfalai esperesi kerület hívei vettek részt lelki napon olyan nagy számban, hogy sokan már csak a templom udvarán hallgathatták Balázs atya szavait. Szerdán a Kenethozókról nevezett monostor nővéreinél is látogatást tett kedves vendégünk.

Ajándék volt, hogy itt járt, és reméljük, ő is megajándékozottként térhetett vissza a monostor otthont adó falai közé!

 

Az előadások meghallgathatóak a sajópálfalai Zarándokház honlapján.

 

 

 

 

1.   rész

2.   rész

3.   rész