Főoldal

Képek

Hirdetés

Hírlevél

Zarándokház

Monostor

A sajópálfalai könnyezo kegykép rövid története

Irmologionról

Szertartási rend

Húsvéti Szertartási rend

Búcsú

Elérhetőség

Barsi Balázs előadásai

Nagyböjti népénekek

Karácsonyi népénekek

Karácsonyi előesti csonka zsolozsma

Karácsonyi Nagy Vecsernye

Pécsürög élménybeszámoló

Imádság 1836-ból a Sajópálfalai Kegykép előtt

Főoldal

Üdvözlégy Istenszülő Szűz Mária, kit itt a te kegyképed előtt teljes szívemből köszöntelek. Üdvözlégy keresztények segítsége és a kereszténység ellenségeinek leghatalmasabb legyőzője, Magyarország nagy pártfogója. Üdvözlégy betegeknek gyógyítója, szomorúak vigasztalója, a megtérni akaró bűnösöknek oltalma. Amikor látszottak folyni e kegyképen könyörületességednek könnycseppjei, megmutattad, hogy anyai szíved részvéttel van a mi nyomorúságunkban és ínségünkben. Irgalmasságnak Anyja, minden szükségünkben és szorongatásunkban mutasd meg, hogy anyánk vagy! Engedd, hogy minden aggodalmamban segítséget, szabadulást és áldást nyerhessek! Add, hogy minden keresztemben, nyomorúságomban, üldöztetésemben, és minden veszélyben védelmet, bátorítást és vigasztalást nyerhessek általad! Mennynek és földnek leghatalmasabb Királynéja, oltalmazd ezt a rád bízott országot, Magyar Hazánkat és hitben élő vezetőit! Oltalmazd e helységet, melyet kegyelmeid helyéül választottál! Anyai közbenjárásoddal távoztass el tőlünk minden fertőzést, éhséget, belső és külső háborúkat, idegenek betörését, földrengést, vízáradást, tűzvészt és minden más csapást! Légy szószólónk ó áldott Istenszülő a te mindenható Fiad, az üdvözítő Jézusunk előtt, hogy e mulandó élet után részesítsen minket dicsőségében, az örök életben! Ó kegyelmes, ó áldott Szűz Anya Mária, Ámen!